ευχορήγητος

εὐχορήγητος, -ον (Μ)
αυτός που χορηγείται εύκολα, ή άφθονα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -χορ-ηγητος (< χορ-ηγώ), πρβλ. αυτο-χορ-ήγητος, δυσ-χορ-ήγητος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.